Privacyverklaring

Stichting Achterhoek Toerisme, gevestigd aan Marktstraat 1 7271AX Borculo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.achterhoek.nl

Marktstraat 1
7271AX Borculo
0545250380

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Stichting Achterhoek Toerisme analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stichting Achterhoek Toerisme verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Achterhoek Toerisme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Achterhoek Toerisme deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Achterhoek Toerisme blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Achterhoek Toerisme jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Achterhoek Toerisme maakt gebruik van cookies (Functioneel, Analytisch, Marketing). Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken volgen en verzamelen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Op deze manier kunnen wij content of advertenties tonen die bij jouw interesses passen.

Functioneel

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Denk hierbij aan het onthouden van informatie zodat je niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen, onthouden en bewaren van locaties die jij aan je favorietenlijst toevoegt.

Achterhoek

 • (cc_cookie): wordt gebruikt om de cookievoorkeuren op te slaan.
 • (laravel_session): wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker bij te houden en om websitevoorkeuren op te slaan.
 • (XSRF-TOKEN): wordt gebruikt om ingevulde persoonsgegevens bij formulieren te beveiligen.

Google
Wij gebruiken o.a. onderstaande cookies. Bekijk de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

 • (AEC)
  Wordt gebruikt om spam, fraude en misbruik te voorkomen.
 • (SOCS, CONSENT)
  Wordt gebruikt om de cookievoorkeuren op te slaan.
 • (_GRECAPTCHA)
  Wordt gebruikt om spam tegen te gaan.

Analytisch

Met deze cookies kunnen wij statistieken meten en analyseren van onze website zodat we jouw gebruikerservaring kunnen verbeteren. We meten bijvoorbeeld het aantal bezoeken en welke onderdelen het interessants zijn voor onze bezoekers. Hier gebruiken wij de software van Google Analytics voor. Goed om te weten: de statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

Google Analytics
Registreert volledig geanonimiseerd de statistieken en het bezoekersgedrag op de website. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Google.

Marketing

We plaatsen advertenties op andere websites en apps. Om deze advertenties relevant te houden bij jouw interesses verzamelen wij bijvoorbeeld informatie over je bezoek. Ook kunnen we bijhouden welke advertenties je al hebt gezien, om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt. Daarnaast kun je dankzij cookies informatie delen op social media, zoals Facebook en Instagram.

Google
Wij gebruiken o.a. onderstaande cookies. Bekijk de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

 • (DV): wordt gebruikt voor het optimaliseren van advertenties.
 • (NID): wordt gebruikt om advertentieweergave of retargeting te bieden en gebruikersvoorkeuren op te slaan.
 • (DV, 1p_jar): wordt gebruikt om advertentieweergave of retargeting te bieden.

Facebook
Wij gebruiken o.a. onderstaande cookie. Bekijk de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie.  

 • (_fbp): wordt gebruikt om paginaweergaven op te slaan/te tellen en kunnen we advertenties tonen die relevant zijn.

YouTube
Wij gebruiken deze cookies om YouTube video’s te plaatsen en af te kunnen spelen. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring YouTube.  

Wijzig cookievoorkeuren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij de Stichting Achterhoeks Toerisme worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering

Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Achterhoek Toerisme en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.

Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@achterhoek.nl.

Klacht

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. Stichting Achterhoek Toerisme wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Achterhoek Toerisme neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@achterhoek.nl.

Wijzigen van deze privacy verklaring

Stichting Achterhoek Toerisme kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bewerken. Je kunt zien wanneer voor het laatst is bijgewerkt aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht van de datum waarop zij zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.